Poland - Klub Liderów Bankowósci Detalicznej

Club


Managerowie zarządzający bankowością detaliczną muszą stawić czoła niezwykle złożonemu środowisku, charakteryzującemu się rosnącymi ograniczeniami regulacyjnymi, szczególnie trudnym otoczeniem gospodarczym oraz licznymi wdrożeniami technologicznymi.


W celu zwiększenia intensywności i częstotliwości wymiany wiedzy na poziomie lokalnym, Efma we współpracy z McKinsey&Company uruchomiła w 2013 „Klub Liderów Bankowości Detalicznej”.


Celem Klubu jest kreowanie społeczności w połączeniu z syntezą konkretnych dokumentów, gdzie dyrektorzy zarządzający mogą rozmawiać o bieżących problemach i wyzwaniach. W ramach klubu organizujemy dwa lub trzy spotkania rocznie, zwykle organizowane (fizycznie lub wirtualnie) w jednym z banków członkowskich.


Członkowie Klubu uczestniczą w jego spotkaniach osobiście i w sytuacji braku możliwości udziału w spotkaniu, zastąpieni są przez bezpośredniego zastępcę, co daje gwarancję zachowania elitarności i jednorodności grupy.  


Za Klub Liderów Bankowości Detalicznej w Polsce wspólnie odpowiadają Urszula Wysocka, Dyrektor Regionalny w Polsce w Efma, oraz Borys Pastusiak, Associate Partner z McKinsey.


Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Céline Ristors (celine@efma.com).

We thank our partner


This website is not compatible with Internet explorer please use one of the following browsers: Chrome, Edge, Firefox