Poland - Klub Liderów Bankowósci Detalicznej

Club


Członkowie zarządów odpowiedzialni za bankowość detaliczną stoją dziś przed wieloma wyzwaniami - muszą zmierzyć się ze skomplikowanym otoczeniem regulacyjnym, przełomowymi innowacjami oraz niełatwymi warunkami gospodarczymi.Aby zintensyfikować wymianę doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za bankowość detaliczną w zarządach banków w poszczególnych krajach, Efma zdecydowała się zainicjować powstanie „Retail Banking Decision-Makers Club” (Klubu Liderów Bankowości Detalicznej). Naszym celem jest stworzenie środowiska członków zarządów banków, którzy - w nieformalnej atmosferze - będą regularnie dyskutować o swoich doświadczeniach i stojących przed nimi wyzwaniach. Rocznie planujemy 3-4 spotkania w formie śniadania biznesowego, którego gospodarzem jest zwykle jeden z banków należących do Efma.Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania panu Omarowi Coście, panu Jakubowi Fastowi i panu Dawidowi Rychlikowi, partnerom McKinsey & Company odpowiedzialnym za bankowość w Polsce oraz panu Remusowi Brettowi, Partnerowi Zarządzającemu Finalty. Bez ich pomocy Klub warszawski nie mógłby powstać.

We thank our partner